Welkom bij Dalazorg

Dalazorg bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft. Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW)? Hoe krijgt u de benodigde hulp? Hoe komt u in aanmerking voor hulpmiddelen?  Dalazorg helpt bij het beantwoorden van deze vragen en het regelen van de juiste zorg.